Prawo do odstąpienia od umowy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru, masz prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Zwracany produkt nie może nosić śladów używania – każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty.

Jeżeli chcesz zwrócić zakupiony produkt to:

  1. Wyślij oświadczenie (załączony formularz lub poniższy formularz on-line), w którym zawrzesz chęć zwrotu produktu, maksymalnie do 14 dni od daty otrzymania produktu.
  2. Oświadczenie może być wysłane pocztą tradycyjną, faxem, drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy: shop@adconeurope.com, lub w poniższym formularzu online. Oświadczenie może zostać złożone również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. (POBIERZ FORMULARZ)
  3. Po otrzymaniu od Sprzedawcy potwierdzenia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, odeślij zakupiony produkt w nieuszkodzonym stanie na adres Sprzedawcy tj.: AD.CON Spółka z o.o. ul. Dekoracyjna 3 65-155 Zielona Góra, shop@adconeurope.com, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy.
  4. Po otrzymaniu zwracanych produktów oraz weryfikacji zwrotu towaru Sprzedawca w ciągu 14 dni, dokona zwrotu pieniędzy na Twoje konto, przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji lub na inny numer konta podany w formularzu odstąpienia od umowy.

Zasady i terminy zwrotów opisane są szczegółowo w dziale § 10 Prawo odstąpienia od umowy Regulaminu sklepu internetowego.

 

Formularz zwrotu