Reklamacje

Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:

  1. Zgłoszenie o reklamacji produktu należy przesłać drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną na dane Sprzedawcy podane w Regulaminie sklepu internetowego, podając m.in. opis wady produktu, okoliczności oraz datę jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamę oraz formę rekompensaty.
  2. Po otrzymaniu niezbędnych informacji Sprzedawca ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacyjnego nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia.
  3. Po otrzymaniu informacji zwrotnej od Sprzedawcy, produkt w ramach reklamacji należy wysłać na dane Sprzedawcy podane w Regulaminie sklepu internetowego.
  4. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 14 dni od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Ciebie koszty poprzez: naprawę reklamowanego produktu, przesłanie nowego egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy.
  5. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni odeślemy reklamowany produkt.
  6. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.